บริการ

ห้องพักมาตรฐาน

ลำดับบ้านพัก จำนวนเตียงรองรับจำนวนเสริมที่นอนรวมพักได้
11712440164
1บ้านซาฟารี VIP 1( เตียงใหญ่ 1 )12-2
2บ้านซาฟารี VIP 2( เตียงเล็ก 2 )22-2
3บ้านซาฟารี 1( เตียงใหญ่ 1 ,เตียงเล็ก 1 )2314
4บ้านซาฟารี 2( เตียงใหญ่ 1 ,เตียงเล็ก 1 )2314
5บ้านซาฟารี 3( เตียงเล็ก 2 )2224
6บ้านซาฟารี 4( เตียงเล็ก 2 )2224
7บ้านซาฟารี 5( เตียงเล็ก 2 )2224
8บ้านซาฟารี 6( เตียงเล็ก 2 )2224
9บ้านริมสวน 1( เตียงเล็ก 3 )3314
10บ้านริมสวน 2( เตียงเล็ก 3 )3314
11บ้านริมสวน 3( เตียงใหญ่ 1 ,เตียงเล็ก 1 )2314
12บ้านริมสวน 4( เตียงใหญ่ 1 ,เตียงเล็ก 1 )2314
13บ้านริมสวน 5( เตียงใหญ่ 1 ,เตียงเล็ก 3 )4516
14บ้านริมสวน 6( เตียงใหญ่ 1 ,เตียงเล็ก 3 )4516
15บ้านริมสวน 7( เตียงเล็ก 3 )3314
16บ้านริมสวน 8( เตียงเล็ก 3 )3314
17บ้านริมสวน 9( เตียงเล็ก 5 )5516
18บ้านในสวน 1( เตียงเล็ก 4 )4415
19บ้านในสวน 2( เตียงเล็ก 4 )4415
20บ้านในสวน 3( เตียงเล็ก 4 )4415
21บ้านในสวน 4( เตียงเล็ก 4 )4415
22บ้านในสวน 5( เตียงเล็ก 4 )4415
23บ้านในสวน 6( เตียงเล็ก 4 )4415
24บ้านชายสวน 101( เตียงเล็ก 2 )2213
25บ้านชายสวน 102( เตียงเล็ก 2 )2213
26บ้านชายสวน 103( เตียงเล็ก 2 )2213
27บ้านชายสวน 104( เตียงเล็ก 2 )2213
28บ้านชายสวน 201( เตียงเล็ก 2 )2213
29บ้านชายสวน 202( เตียงเล็ก 2 )2213
30บ้านชายสวน 203( เตียงเล็ก 2 )2213
31บ้านชายสวน 204( เตียงเล็ก 2 )2213
32บ้านปีกไม้ 2 ชั้นชั้นบน ( เตียงเล็ก 2 )22-2
ชั้นลอย ( ที่นอนเล็ก 2 )22-2
ชั้นล่าง ( ที่นอนเล็ก 3 )3336
33บ้านริมน้ำ ชั้นบน ( เตียงเล็ก 6 )6617
ชั้นล่าง ( เตียงเล็ก 6 )6617
34บ้านหน้าสวน ( เตียงเล็ก 6 )6628
35บ้านในสวนมะม่วง ( เตียงเล็ก 8 )88-8

ลานกางเต็นท์